Posts Tagged ‘Voronov04
Jul
08

Strängnäs och Muhammedkarikatyrer.

I grannkommunen Strängnäs har Strängnäs Tidnings Politiska Redaktör åkallat guds straff via SMS över en lokalpolitiker som vågat ifrågasätta redaktörens informations hegemoni. Upprörda kommentarer har utbytts på bloggforum och redaktörens chef har förklarat sig ha fullt förtroende för sin underlydande. Redaktören själv har försökt hävda sin oförmåga att försvara sig, han har en moralisk tystnadsplikt påstår han och skyller mycket av ilskan som riktas mot honom på oförstående för hans kulturella bakgrund. Redaktören hävdar att nedkallandet av Guds dom är ett sätt att utrycka sig grundat i hans kulturella och personliga närhet till det andliga. Det må vara hur det vill med Gudatroendet, som förhärdad ateist skulle jag mest le åt ”domen” men tidpunkten, runt midnatt, att meddela sin gudstro kan ses som något ogenomtänkt. Även jag har fått SMS på tokiga tider, av helt oskyldig karaktär, som dock har gjort mina anhöriga mer eller mindre ledsna eller rent ut sagt ursinniga på avsändaren i högre grad men till viss del även på mig som med viss rätt ses som medskyldig.

Nu skall jag dock inte uppehålla mig så mycket vid SMSet och den konflikt som råder mellan den politiska redaktionen på Strängnäs Tidning och lokalpolitikern i Strängnäs. Jag tänkte istället passa på att nämna något till de publicister som stridit så för att vi skall få se de så kallade muhammedkarikatyrerna, en strid med flera dödsoffer… givetvis inte här eller i Danmark där det hela startade utan bland oskyldiga pakistanier.

Sätt dessa två  stycken ovan i samband med varandra, betänk att den Politiska Redaktören ser sig själv som en modern människa med klara ideer om hur det moderna samället skall se ut och hur viktigt det fria ordet är, även till kostnad av pakistanska liv. Sätt det i relation till hur redaktören reagerar på strängnäspolitikerns text och jämför hur pass utmanande den kan vara mot en välutbildad människa i den bästa av världar sett i relation till hur utmanande ett hån av Muhammed och Islam är mot människor som lever ett liv där Muhammed, Allahs profet ,står för en mycket stor del av det hopp och mening med deras liv.

Vi kanske kan lära oss en del av den här historien lite till mans. Strängnäs Tidning kan lära sig av bloggvärlden att man faktiskt kan publicera stöd för sin meningsmotståndare uttalat  av dennes kollegor. Den Politiske Redaktören kan lära sig att alla människor har punkter och tillfällen då ett illa valt tilltal får det att brista och hur många politiker och tjänstemän har det vecka efter vecka i offentligheten. Kanske borde även den så kallade ledarbloggen ha en kommentarsfunktion precis som vi andra bloggare har. Vi bloggare kan lära oss att vi har en viss makt över andra människor och att vi får använda samma varsamhet som publicister bör göra när vi lämnar ut människor. Vad vi alla kan lära oss är att har man en gång hamnat i debatten som objekt är det lämpligt att hålla tyst och vänta, ty som Kerstin Dellert sa kan man inte ”tvätta sig ren i trycksvärta” och det är inte enklare på nätet även om vi där alla har yttranderätt.

01
Jul
08

Vadan detta ?

Eskilstuna Kuriren brukar kritisera kommunstyrelsens ordförande Hans Ekström för frånvaro från kommunen, bland annat kommer kritiken från den Politiske Redaktören som tydligen också har svårt att skriva från hemmaplan. Enligt allehanda sajter på nätet är personen ifråga skriven i Eskilstuna….. men tydligen spenderas det tid utanför kommungränsen, är berörda myndigheter informerade ?

01
Jul
08

Politisk Redaktör

Politisk Redaktör i Eskilstuna Kuriren, i vissa lägen kallad Strängnäs Tidning, undrar om bestämmandet i Strängnäs kommun. Fp och C får illa dold kritik, eller kort sagt skäll, för att de inte satt prägel på den nya politiken som den nya majoritetskoalitionen ställt upp. Jojo, att tänka tanken att den nya politiken är den ”bästa” kan förståss inte ens få skymta i den liberale skribentens text….. det finns ju sossar i koalitionen.

Haha, är vi förvånade över att den forne Sovjeten har svårt för vissa tolkningar.

01
Jul
08

Sexköp, vanlig affärsuppgörelse…

Eskilstuna Kurirens liberala Politiska Redaktör har bestämt sig för att ta ut svängarna ordentligt…. Fascinerande för mig såsom vanlig enkel medborgare är det att grundtanken, avtal mellan två parter, gör det till något som i princip är ok i den liberala världsbilden. Jag har ifrågasatt ledarbloggens selektiva uppgiftlämnande tidigare och nu funderar jag på att ifrågasätta en del annat också…. men då rings det väl igen och det har jag inte tid med, jag har ju ett jobb att sköta.

Fine, låt oss avskaffa straffrätten och ersätta den med en ren krämarmoral…. det skulle väl alla liberaler och Bert Karlsson gilla.

”Från liberala utgångspunkter är sexköpslagen långt ifrån självklar. Det är en kriminalisering av ett avtal mellan två parter där den som tar initiativ till uppgörelsen, den prostituerade, går fri medan sexköparen straffas.”

10
Jun
08

Webbkommentarer….

Eskilstuna Kuriren tillämpar webbkommentarer på sin hemsida, som här till exempel, av någon outgundlig anledning ser tydligen tidningen ett publicistiskt värde i att människor får tillfälle att ösa invektiv mot enskilda individer. I det ovanstående fallet är det en idrottsman, vid andra tillfällen politiker eller andra offentliga personer. Samtidigt nyttjar sig tidningens Politiske Redaktör, Alex Voronov, av tidningens webb för att beklaga sig över hur han blir kommenterad på en blogg. Är det någon mer än jag som tycker att antingen är tidningen och politiske redaktören på olika banor eller också handlar det om vanligt enkelt hyckleri ? Det är inte utan att tanken på draksådd kommer till mig…..

PS. Självömkan är också något som kom till mig vid närmare eftertanke…. DS.

09
Jun
08

Kommentarer och kommentarer i en redaktörs värld.

Alex Voronov meddelar på sin ledarblogg att han anser att en del inlägg i bloggosfären inriktar sig på hans person istället för på gärning. Välkomen in i klubben får vi väl säga, det är bara att göra som vi andra och skicka in kommentarer till respektive forum och hoppas på publicering. I och för sig har redaktören en hel ledarsida samt en blogg publicerad på tidningens webbsida för att ställa saker och ting till rätta, förvisso hävdar jag att trycksvärta är ett uselt reningsmedel men välkommen att försöka. Dessutom har redaktören i motsats till de flesta offentliga personer alltid rätten till sista ordet och selektering av tidningens publicerade artiklar och blogginlägg. Informationsassymetri var det ja…. hur kommer det sig att det är just den här bloggen som redaktören väljer att länka till ? Kan man tänka sig att det finns bloggar som kritiserar hans verk men som inte kan avfärdas som personangrepp ? Redaktören kanske skall reflektera över sin egen gynnade position vad gäller att kommentera, publicera och värdera andras inlägg innan redaktören börjar tala om angrepp på sin person? Kan det tänkas att politiske redaktören som, märk väl, inte är en journalist får se sig som en lika kommenterad person som de politiker som han av och till ifrågasätter mål och medel hos och tidningen låter schavotera i de så kallade kommentarerna. Kommentarer som är av betydligt mer svavelosande karaktär än i Urtegårds blogg och betydligt mer exponerade på tidningens hemsida.

Ledarsidan i en tidning är en tyckande spalt och kan knappast hävda samma opartiskhetens respekt som redaktionellt innehåll i övrigt i tidningen. Jag skall inte sticka under stol med att de senaste årens studier av tidningen har lett till ett visst tvivel på opartiskheten men jag anser ändå att en journalist och en politisk redaktör knappast kan spela i samma division. Tyvärr har redaktörens agerande i Strängnäsfrågorna allt mer kunnat liknas vid tyckarna i TV-sofforna kring större idrottsevenemang, soffsittarna vet alltid bättre och när inte de som måste leverera gör som önskat kan man alltid kritisera dem sönder och samman för i redaktörens och soffsittarnas värld finns nämligen alltid ett bättre sätt. Det är dock uppenbart att redaktörens intresse för soffsitteri är beroende av vilka personer som skall kritiseras, Strängnäs valda majoritet drabbades av en oproportionellt stort antal ledarkommentarer och angrepp om vi ser det i förhållande till ett landsting som raskt är på väg mot kvartsmiljarden i underskott. Redaktören hävdar att meningen är att ledarsidan skall bli mer lokal och tuffare, lite märkligt då hur mycket av redaktörens tid som verkar gå åt till forna sovjetstater relativt det lokala landstinget. Men vad vet jag… jag är ju bara en oansenlig medborgare som inte ens blir citerad i ledarbloggen eller publiceras när jag vill tala om informationsassymetrin…. vktigare är då redaktörens åsikter om andras åsikter om honom. Jag har å andra sidan inte heller redaktörens problemformulerings rätt, vilket sett ur en synvinkel är en fördel och ur en annan ett problem.

08
Jun
08

Voronov spekulerar

Jag har tidigare kommenterat Alex Voronovs glädjeskutt när han upptäckte möjligheten att ställa badhus mot åldringsvård i nästa valrörelse i Eskilstuna. Hans glädje grundade sig i att det tidigare inte funnits någon stor valfråga i kommunen, underförstått det har gått lite för bra i kommunen kanske? Det kan ju också vara så här, de allierade i borgligheten är ju inte en direkt vacker historia….. vi har ett moderat-folkpartistiskt block av närmast nepotistisk karaktär som turas om att vara batongparti och hembygsdyrkare i kommunen, KD är närmast en familjeangelägenhet och Centern… ja Centern har ju av och till visat sig vara en resurs för kommunen men är det inte att hoppas väl mycket på mirakel att Centerpartisterna skall ta hand om taktpinnen i kommunen?

07
Jun
08

Refuserad i Eskilstuna Kuriren… Igen.

Här nedan har vi ännu en icke publicerad text ämnad för Eskilstuna Kuriren, den var dock inte dålig nog att rendera ett e-mail från tidningens politiske redaktör som skriver i deras blogg.

”Eskilstuna Kurirens syfte och uppsåt.

Det finns en term som kallas informationsasymetri, det innebär kort sagt att vi har olika kunskap om och tillgång till information i olika frågor. När du skall köpa en bil vet alltid säljaren mer om bilen än köparen just för att säljaren har tillgång till bilen. Vi använder också av diverse experter för att skydda oss mot det här problemet, till exempel använder vi mäklare när vi säljer våra hus och vi föredrar även att köpa hus via mäklare i stor utsträckning eftersom vi vill ha en experts kunskaper på vår sida. Det tråkiga i expert anlitande är att där uppstår ytterligare informations assymetrier när husmäklaren vet mer om förfaranet än både säljaren och köparen. Lösningen vore alltså att avskaffa experten, en sak som inte känns så betryggande med tanke på eventuella dolda fel och annat som kan förstöra glädjen för såväl köpare som säljare.

Beträffande den här insändaren finns det också en informationsassymetri, jag skriver den just för att jag vill minska den och där är ni tvungna att tro mig eller inte för valet är fritt. Själva kärnpunkten i den här debattartikeln är nämligen den här tidningens ”expert” förhållande till sina läsare. På tidningen finns det anställda som inte har annat till yrke än att samla information processa den och lämna ut till sina läsare. Både vi/jag som vill informera och du/ni som vill bli informerade sitter fast i ett skruvstäd. Vi är tvungna att lita på att ”experten” ger oss en rak och riktig bild av situationen utan att vinkla och vrida för egna eller andras syften. Tyvärr är inte vi människor, jag inkluderar mig själv, dig och tidningens anställda i det, inte så altruistiska. Mitt syfte med den här texten är givetvis att minska tidningens informationsövertag gentemot mig och att kontrollera vad tidningen har för intresse att belysa sin egen roll.  Jag fick tanken på den här texten när Eskilstuna Kurirens ledarblogg hade en text som meddelar att majoriteten vill sätta spaden i jorden till ett nytt badhus 2010 och glatt konstaterar det skall bli en kul valrörelse 2010 då man kan ställa äldreboende mot ett badhus. Vi kan inte strikt säga att ledarbloggen har fel, vi kan undra varför den tycker att det skall bli bra osv men vi vet nog alla vilka politiska sympatier tidningen har på ledarplats. Det vi därför skall notera är vad som inte sägs i ledarbloggen, det sägs ingenting om att äldrboenden också är projekterade, att 48 nya avdelningar för barnomsorg planeras… Här ser vi hur informationassymetrin syns i klaraste form, tidningen har medvetet eller omedvetet valt att vissa aspekter av frågan skall belysas.”

27
Maj
08

Eskilstunas politiska (o)djur….

….har tagit till orda igen. Besöket i Ukraina för ett SIDA projekt verkar ha medfört att vissa politiska metoder har skickats åt andra hållet. Den Politiska Redaktören jublar glatt på sin blogg eftersom den politiska majoriteten i Eskilstuna tagit ställning för friskvården i kommunen, anledning till jublet är att då kan han och oppositionen ställa den satsningen mot åldringsvården…. Grattis herr Voronov, populismens fula tryne fick just ett bildskönt ansikte.

Att det också projekteras äldreboenden av majoriteten är givetvis inget som redaktören nämner på sin blogg.

27
Maj
08

Korkade människor….

….jag sett.

Jag och min kära hustru Ann-Sofie tog en promenad vid mina föräldrars sommarstuga. Det var den där fantastiska helgen i början av maj när det var så varmt och mysigt att sommaren kändes som den var på plats. Tydligen tyckte farbrorn med sin BMW 3-serie också att det var dags att förbereda sommaren, han stod och spolade av motorn i sin BMW på gräsmattan…. olja, glykol och annat gott rann av den, VÄLDIGT begåvat i ett område där alla har vatten från brunnar. Dumma j-la gubbe, jag ångrar att jag inte läste lusen av dig….. såna idioter får aldrig nån skit men offentliga personer som sköter sitt jobb skall det sparkas på… Populisterna i världen har verkligen lyckats.
Online

share

Bookmark and Share

Mest lästa inlägg

Old stuff

Blog Stats

  • 165 317 hits

Mest klickade

  • Inget

netroots

Netroots - Socialdemokraterna

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Gör sällskap med 19 andra följare

media creeper

MediaCreeper
juli 2022
M T O T F L S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

bloggping

bloggping

statcounter

wordpress stat

Lindström

Maktverktyg

frisim

Pinga Frisim

politometern

creeper

Creeper